Māori Legal Services

Ngā Ture Whaipānga ki te Māori

Ka mahi a Auld Brewer Mazengarb & McEwen mā te maha noa atu o ngā momo hinonga whakahaere tikanga kāwana whai muri i te whakataunga kerēme, ngā tōpūtanga kaupapa ā-iwi, ngā rāngai ahuwhenua – hauora hoki, me ngā pakihi ā-whānau, ā-hapū hoki. Ka mahi hoki mātou mā te Kāwantanga matua ki te whakatū kaupapa (pāpori mai, tūmataiti mai hoki) ki te whenua Māori. Auld Brewer Mazengarb & McEwen acts for various post settlement governance entities, pan-iwi organisations in the farming and health sectors and whānau and hapū based businesses. We also act for central Government in implementing housing (social and private) initiatives on Māori land.

 

Ka āwhina mātou ki te tuhi puka whakahaere tikanga kāwana, kirimana tauhokohoko hoki.   I roto i ēnei mahi, e āta mārama ana mātou ki ngā uara, me te horopaki ahurea e miramira ai te whakahaere tikanga kāwana me te whakamahi i ngā hinonga Māori. We assist with drafting governance documents and commercial contracts.   In doing so, we are conscious of the values and cultural context which underpin Māori entities’ governance and operations.
Ngā momo tohutohu   Areas of advice  
Te whakahaere rangatōpū tikanga kāwana pai rawa atu Best practice corporate governance
Pūtea Taurewa Kāinga Whenua Kāinga Whenua loans
Ture Whenua Māori Māori land law
Tarati Whānau i raro i Te Ture Whenua Māori Trusts under Te Ture Whenua Māori Act 1993
Ngā Whakaaetanga Whakahaere Whenua Land Management Agreements
Kirimana Tūranga Mahi Employment agreements
Te Whakatau Tautohetanga Dispute Resolution
Te Mahi Takawaenga Mediation
Kirimana Tauhokohoko Commercial contracts
Rawa (tae atu ki te hoko rawa tauhokohoko me te rīhi; te utu whakawhanake, te utu hoko tauhokohoko mai hoki; te hoko atu me te hoko mai i ngā pakihi me ngā pāmu,  me te whakarite hoko kāinga) Property (including, commercial property acquisitions and leasing, financing of commercial developments and acquisitions, business and farm sales and purchases as well as residential conveyancing)
Ngā anga tarati whānau Family trust structures
Ngā wira me ngā mana matatū roia Wills and enduring powers of attorney
He tīpakotanga mahi Highlights of our work  
Ko te whakatū i te hinonga hauora Māori nui rawa atu o Taranaki, ā, i muri mai ka hopu kōrero mō te whakahou i te anga o ngā hinonga whakahaere tikanga kāwana, whakamahi hoki. Establishing Taranaki’s largest Māori health entity and documenting the subsequent restructure of its governance and operating entities
Ko te mau kōrero mō te hoko whenua mai hei whakarahi ake i tētehi urupā Documenting the purchase of land to extend an urupa
Ko te tuku tohutohu mō ngā take kōwhiri mā ngā hinonga whakahaere whakataunga kerēme Advising on election issues for post settlement governance entities
Te arotake puka tarati mā ngā hinonga mana ārahi kua whakatau kerēme Reviewing trust deeds for post-settlement governance entities
Te whakatū Rangapū Whāiti hei pupuru rawa ā-iwi Establishing a Limited Partnership to hold iwi assets
Te whakapukapuka whakaaetanga whakahaere whenua hei tuku momo taketake kia rere Documenting a land management agreement to facilitate the release of native species
Te tuku tohutohu ki ngā hapū mō ngā kōwhiringa anga mana ārahi Advising hapū on options for governance structures
Te whakatau tautohetanga i waenga i tētehi hinonga kua whakatau kerēme, me tētehi uri o te iwi Dispute resolution between post-settlement governance entity and an iwi member
Ko te tuku tohutohu mō ngā take kāwanatanga mā ngā tōpūtanga kaupapa ā-iwi Advising on constitutional issues for pan-iwi organisations
Ko te mau kōrero mō te whakarite taunaki a te kāwanatanga matua i ngā pūtea taurewa Kāinga Whenua mō te whare ki te whenua Māori he tokomaha ngā tāngata whai pānga Documenting arrangements for central government assistance with Kāinga Whenua loans for housing on multiple-owned Māori land
Ko te mau kōrero mō te kaupapa mahi ē i waenga i ētehi hinonga hauora Māori e rua Documenting a joint venture between two Māori health entities
Ko te tuku tohutohu ki ngā hinonga whakahaere whakataunga kerēme mō ngā take tūranga mahi i te horopaki tikanga kāwana me ngā herenga mahi Advising post-settlement governance entities about employment issues in the context of governance and employment obligations